Pilih, bayar dan tunggu buku sampai ke rumah anda!

+601170723225

Maqasid Al-Shariah: Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem #(L62)

HARGA: RM50.00 - RM45.00

Berat | 0.374kg
  • Kuantiti: 13
  • Produk SKU: 9789672007203
Qty
Penghantaran

Tajuk: Maqasid Al-Shariah: Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem
ISBN:9789672007203
Penerbit: ILHAM Books
Penterjemah: Ahmad Badri Abdullah
Tahun Terbitan: 2018
Muka Surat: 280
Halaman: Hitam Putih
Format: Softcover 
Berat (kg): 0.374 kg
Dimensi (cm): 20.5 cm x 13.5 cm x 1.7 cm

 

SINOPSIS

Karya ini cuba membuka dimensi baharu dalam perbahasan hukum Islam melalui pengintegrasian dengan bidang pemikiran sistem. Saya mendapati pendekatan ini amat menarik untuk diamati kerana memperlihatkan sıfat wacana hukum Islam yang dinamik serta kemampuannya untuk berintegrasi dengan disiplin ilmu lain meskipun daripada tradisi yang berbeza. Ini turut membuktikan bahawa, Islam secara asasnya mampu berinteraksi secara positif dan harmonis dengan tradisi keilmuan Barat yang bukan sahaja dalam bentuk pertentangan dan konflik semata-mata.

Prof. Madya Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IAIS Malaysia

 

Saya telah meneliti karya yang ditulis oleh saudara kami, Dr. Ahmad Badri Abdullah, dan mendapati beliau telah memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka pengaplikasian disiplin maqasid al-shari’ah, sebagai sebuah kajian lanjutan berkaitan bidang ilmu maqasid dan pemikiran sistem serta pendekatannya yang bersifat komprehensif dalam menangani sebarang isu. Permasalahan mendesak pada pola pemikiran Muslim dalam era moden ialah pemikiran berbentuk terpisah-pisah, reduksionis serta sempit. Bentuk pemikiran tersebut melihat realiti hanya menerusi limitasi sudut pandang yang sempit, dan hanya menilai sebarang peristiwa melalui perbandingan luaran yang cetek.

Prof. Dr Jasser Auda, Presiden dan Pengasas Maqasid Institute Global

 

Saya membaca dengan penuh minat buku ini yang menghidangkan perbahasan dan kupasan secara kritikal dan segar mengenai hubungan antara nas dan maslahah menerusi neraca maqasid al-shari’ah. Wacana yang diketengahkan dalam buku ini membawa pembaca ke satu daerah perbahasan yang begitu menerujakan mentafsirkan hubungan antara nas dan maslahah dalam tradisi hukum Islam klasik dan pendekatan modenis dan post-modenist dalam konteks semasa. Ia menghuraikan pelbagai permasalahan yang sering kali menjadi polemik di kalangan sarjana maqasid al-shari’ah dan fuqaha tradisi dan kontemporari. Pendekatan penulis mengolah perbahasan yang penting ini dalam bahasa yang mudah dengan gaya penulisan tersendiri menjadikan karya ini mempunyai keunikan dan kelebihannya yang tersendiri.

Prof. Madya Dr. Zulkifli Hasan, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

 

--------

Dr. Ahmad Badri Abdullah adalah Felo Penyelidik di International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia (IAIS) Malaysia. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran (PhD) dalam kajian nasmaslahah dan maqasid al-shari’ah serta hubungannya dengan pemikiran sistem daripada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.